Xanthos

Likya federasyonunun yönetim merkezi olan Xanthos, Fethiye 60 km uzaklıkta olup, bugünkü Kınık Köyü sınırları içindedir. Kuruluşu M.Ö. 1200 yılına kadar uzanmaktadır. Bağımsızlık ve özgürlüğe düşkünlüğüyle bilinen kentten günümüze, Likya dönemi Akropol, Roma dönemi tiyatro, Hristiyanlık dönemi kilise, Helenistik döneme ait şehir kapısı kalıntıları görülebilir. 1838 yılında kentten alınıp British Museum’a taşınan “Nereidler Anıtı” ve Likya dönemi buluntuları Londra’da sergilenmektedir.